Info om generalforsamling og prisfest

Sportsjournalisternes Dag 2019 ©Anders Kjærbye

Hermed yderligere opdatering og information om årets generalforsamling i Danske Sportsjournalister.

Som bekendt er der fastsat ny dato for arrangementet, der finder sted her:

Fredag den 16. oktober kl. 16.30
KB’s anlæg    Pejsesalen
Peter Bangs Vej 147, København

Covid-19-info: Arrangementet vil blive afviklet i forhold til de på dagen aktuelle anbefalinger fra myndighederne i forhold til at undgå spredning af smitte. På selve dagen vil bestyrelsen oplyse herom, så vi sammen kan sikre, at retningslinjer overholdes og smitte ikke spredes.

Dagsorden for generalforsamling ifølge lovene:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse
  1. Formand    Jimmy Bøjgaard (er ikke på valg)  
  2. Kasserer –  Flemming Olesen   
  3. Bestyrelsesmedlemmer                                                                                         

På valg er:   Jeppe Laursen Brock

                      Mads Wehlast 

                      Anders Kjærbye 

                      Andreas Kraul (er ikke på valg)

                      Jesper Simo (er ikke på valg)

         7.  Valg af suppleanter 

                    På valg er:    Arnela Muminovic           

                                           Martin Davidsen 

                                           Casper Thorsøe jr.                                                                                                                                                     

        8.  Valg af revisorer  

                     På valg er:   Jørgen Herbert 

                                           Jens Jørgen Petersen  

       9.  Valg af revisorsuppleant 

        På valg er:  Karl Aage Dalgaard 

     11.  Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formand Jimmy Bøjgaard senest mandag den 12. oktober.

ENDVIDERE: Kun medlemmer, som har betalt kontingent,  kan stemme på generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen fortsætter ”Sportsjournalisternes Dag” med spisning og prisoverrækkelser. For at deltage i den del af arrangementet kræves der bindende tilmelding til Mads Wehlast på mail: mgw@eb.dk senest mandag den 5. oktober.