Nu kan du indstille kandidater til Årets Sportsjournalist 2021

Årets Sportsjournalister 2018 var Søren Lissner og Christian Heide. Her flankerer de årets øvrige nominerede: Jan Jensen og Helle Smidstrup. Foto: Anders Kjærbye

Hvem har leveret det bedste stykke sportsjournalistik i 2021? Danske Sportsjournalister modtager nu indstillinger til prisen.

Af Danske Sportsjournalisters bestyrelse

Så er det igen den tid på året. Tid til at indstille kandidater til at blive Årets Sportsjournalist 2021.

Det er bestyrelsen, der først finder tre nominerede, og siden kårer vinderen.

Prisen uddeles 18.juni i forbindelse med Danske Sportsjournalisters jubilæumsfest, men indstillingerne skal falde nu, mens det sportsjournalistiske arbejde i 2020 stadig er i frisk erindring ude blandt medlemmerne og på redaktionerne.

Kun medlemmer, der har været medlem i hele 2020, kan komme i betragtning.

Fra bestyrelsens side opfordrer vi alle til at sende indstillinger, så vi igen får et både bredt og stærkt felt – gerne med mange genrer og discipliner repræsenteret.

Skriv en email, hvor I angiver, hvilken eller hvilke journalister I ønsker at indstille og selvfølgelig hvorfor – gerne med dokumentation for deres produktion i form af links, medie-filer eller tekster. Der er tale om en kåring, der vedrører kalenderåret 2021.

E-mail med indstillinger skal sendes senest 1.februar til: jimmy@boejgaard.dk

Her er foreningens officielle vilkår for, hvem der kan vælges:

”Foreningen Danske Sportsjournalister hylder hvert år i forbindelse med foreningens generalforsamling i marts “Årets Sportsjournalist”.

Titlen gives, efter indstilling fra medlemskredsen og efter afstemning i foreningens bestyrelse, til et eller flere medlemmer, som i det forudgående år har udmærket sig ved en opsigtsvækkende og betydende journalistisk indsats i ord eller billeder, og som gennem sin præstation har skabt respekt om dansk sportsjournalistik samt højnet branchens anseelse og troværdighed.

Da der er tale om en påskønnelse for en særlig indsats i det forudgående år, kan prisen godt tilfalde et eller flere medlemmer, der tidligere er blevet hyldet som “Årets Sportsjournalist”.

Kun medlemmer af Danske Sportsjournalister kan indstille kandidater til Årets Sportsjournalist, og kun medlemmer af Danske Sportsjournalister, som har været medlem hele det år, udmærkelsen omhandler, kan vælges som Årets Sportsjournalist.”

Læs mere: Her er listen over tidligere vindere af prisen