DS åbner allerede nu for indstillinger til Årets Sportsjournalist 2023

Danske Sportsjournalisters generalforsamling og Sportsjournalisternes Dag den 3. marts 2023 på Restaurant Pilen, Frederiksberg. Foto: Claus Birch

Har en kollega eller medarbejder allerede markeret sig så positivt, at de fortjener anerkendelse i form af prisen som Årets Sportsjournalist 2023, kan du allerede nu indstille din kandidat.

Danske Sportsjournalister åbner således for indstillinger til Årets Sportsjournalist 2023 allerede nu for at sikre så mange gode indstillinger som muligt, mens gode journalistiske produktioner er frisk i erindringen.

Alle medlemmer af Danske Sportsjournalister kan indstille – eneste krav er at den indstillede kandidat er medlem af Danske Sportsjournalister, og at den journalistiske præstation har fundet sted i kalenderåret 2023.

Årets Sportsjournalist og prisen Den Gyldne Pen gives, efter indstilling fra medlemskredsen og efter afstemning i foreningens bestyrelse, til et eller flere medlemmer, som i det forudgående år har udmærket sig ved en opsigtsvækkende og betydende journalistisk indsats i ord eller billeder, og som gennem sin præstation har skabt respekt om dansk sportsjournalistik samt højnet branchens anseelse og troværdighed.

Da der er tale om en påskønnelse for en særlig indsats i det forudgående år, kan prisen godt tilfalde et eller flere medlemmer, der tidligere er blevet hyldet som “Årets Sportsjournalist”.

Alle indstillinger sendes til mailadressen dspriser@gmail.com sammen med eksempler på det arbejde, der skal vurderes. Har man tunge filer, kan de vedhæftes via WeTransfer. Der er deadline for indstillinger til Årets Sportsjournalist 1. februar 2024.

Det er Danske Sportsjournalisters bestyrelse, der nominerer og vælger Årets Sportsjournalist blandt de indkomne forslag.

Årets Sportsjournalist 2023 kåres i forbindelse med Sportsjournalisternes Dag i foråret 2024.