Bestyrelsesmøde 25. oktober – input modtages

Dette er et uredigeret foto sendt direkte fra kameraet. Det vil senere blive erstattet af en redigeret version. Foto: Claus Birch.

Efteråret er over os, og i Danske Sportsjournalister er vi også begyndt at kigge frem mod 2024, som er et stort sportsår med mange begivenheder i kalenderen.

På onsdag den 25. oktober er der således bestyrelsesmøde igen, og som altid er det altid muligt for medlemmer at komme med input til dagsorden, hvis man mener, at der er emner eller forslag til tiltag, der bør diskuteres på bestyrelsesniveau.

Alle input til dagsorden sendes til Jimmy Bøjgaard på jimmy@boejgaard.dk eller Martin Davidsen på md@martindavidsen.com .

Input og forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 23. oktober.