Nyt fra bestyrelsen

Stemningsbillede fra en tidligere udgave af Sportsjournalisternes Dag. ©Anders Kjærbye

Kort efter generalforsamlingen holdt DS-bestyrelsen møde – og vi har været med som fluen på væggen. Medlemmerne får fremover et indblik i hvad der bliver snakket om.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Jimmy Bøjgaard

Næstformand og kasserer: Flemming Olesen

Sekretær: Jeppe Laursen Brock

Bestyrelsesmedlemmer: Andreas Kraul, Anders Kjærbye, Mads Wehlast, Jesper Simo

Suppleanter: Martin Davidsen, Arnela Muminovic, Casper Thorsøe jr.

Og så var der ellers gang i selve bestyrelsesmødets mange punkter – jeg har fået lov at plukke lidt, der kan have DS-medlemmernes interesse. Først evaluering af arrangementet, generelforsamling og efterfølgende galla i KBs Pejsesal:

“Kraul fortæller, at han har modtaget talrige roser af arrangementet, og også maden fik endnu en gang pæne ord med på vejen. Derfor vil vi også gerne være samme sted næste år, og Kraul lægger snor ud. Måske skal vi prøve en lørdag af i stedet for fredag for at få flere med, også fra Jylland og Fyn. Der er ikke truffet noget valg, men værd at overveje”.

Økonomien fik en tur og synes i de bedste hænder, som sædvanlig, hos Flemming Olesen:

“Flemming meddeler, at vi følger budgettet indtil videre med kurs mod det beregnede overskud på 10.000 kroner. Han har investeret cirka 120.000 kroner af foreningens kassebeholdning i værdipapirer, fordi de stod på en konto med nul procent i rente, og de på denne måde kan give lidt afkast. Kassebeholdningen er stadig fornuftig og kan dække løbende udgifter.

I 2018 led vi et tab på næsten 24.000 kroner på værdipapirer, men det har rettet sig op og lidt til, så værdien siden 1. januar er steget med 29.000. Største usikkerhed på det marked er Brexit, siger Flemmings bankmand, og det nøler de jo lidt med derovre. Så de 120.000 kroner skulle dog være fornuftigt investeret”.

Så kom der en status over DS-medlemstal og ikke mindst -skyldnere. Og det blev konstateret, at vi bør blive flere i foreningen. Derfor dette opråb: skaf medlemmer fra jeres egne arbejdspladser eller omgangskredse!  

446 er vi lige nu, 61 skylder i kontingent for 2019. Skyldes der for to år er det rødt kort ved årsskiftet. Flemming Olesen kunne fortælle, at gældslisten er på 100.000 kroner fra folk, der har forladt DS med gæld. 

Det kom frem, at Mobile Pay nok skal gøres til en betalings mulighed fremover og at der skal gøres en indsats på at få flere medlemmer. Bedre oplysning om DS, flere arrangementer også af faglig karakter er en dagsorden. Med andre ord bliver fyraftensmøderne flere.

Andre emner kom i spil – lidt fra Veteranfrokosten og det nordiske møde andetsteds på vores site.

Bestyrelsen holder næste møde den 3. juni – og skal bl.a. snakke 100 års jubilæum 2022.