Sørg for at melde ny adresse

Hver gang, vi sender et nummer af vort blad, “Den Gyldne Pen” af sted, kommer der eksemplarer retur med påskriften: Ubekendt på adressen.
Tidligere har vi så brugt kræfter og ressourcer på at spore de personer, som ikke har fortalt os, at de er flyttet. Den service er slut. Nu gælder den regel, at kan man ikke finde ud af at fortælle os, hvor man bor – ja så må man undvære bladet.
Så er du en af den halve snes, der denne gang har haft postvæsenet på overarbejde, og os på forgæves arbejde med at sende bladet med nummer 79, ja så overvej lige, om du har husket at informere os om adresse-ændring.
Vi arbejder gerne her i ledelsen i foreningens og medlemmernes interesse.
Men rollen som barnepiger mener vi, hører fortiden til.
Venligst, men bestemt
Kassereren