Referat: Bestyrelsesmøde 7. december 2021

Et tidligere arrangement i DS. Arkivfoto: Per Kjærbye

Referat: Bestyrelsesmøde Danske Sportsjournalister 7. december 2021

Deltagere: Jimmy Bøjgaard, Andreas Kraul, Flemming Olesen, Martin Davidsen, Karl Aage Dalgaard, Arnela Muminovic, Flemming Toft, Jesper Simo, Anders Kjærbye

Afbud fra: Mads Wehlast

Referent: Martin Davidsen

 1. Godkendelse af referat
 • Referatet af bestyrelsesmøde 27.oktober blev godkendt
 1. 100-års-jubilæum
 • Flemming Toft og Jimmy Bøjgaard orienterede om planerne for 100-års-jubilæumsfesten. Man har undersøgt Hotel Faaborg Fjord, der både byder på strand, natur, muligheder for idræt og konference samt overnatning. Toft og Bøjgaard besøger stedet i begyndelsen af januar, men pris og faciliteter virker glimrende, og bestyrelsen er positivt stemt. Endelig beslutning om dette sted træffes medio januar pr. mail. Program for dagene fastlægges senere.
 • Det fastslås og meldes ud til medlemmerne, at jubilæumsfest finder sted 18.-19.juni.
 • 11.marts afholdes jubilæumsreception i Pejsesalen hos KB. Der skal indkaldes og inviteres gæster.
 1. Jubilæumsbog
 • Der arbejdes videre med jubilæumsbog med Martin Davidsen og Flemming Olesen som primus motorer. Vi arbejder stadig med konceptet ”100 år – 100 historier” og inddrager fortællinger fra medlemmer (journalister+fotografer).
 • Trykkeriet har givet et tilbud, som vi har takket ja til.
 • Bestyrelsesmedlemmer forpligter sig til at finde 10-15 kolleger, som vil bidrage med en historie eller billede.
 • Martin Davidsen sørger for at koordinere projektet mod et endnu ikke aftalt mindre honorar.
 1. Prisuddeling
 • Bestyrelsen beslutter at foto-prisen fremover skal have titlen ”Årets Sportsfoto”, fordi vi gerne vil hylde det enkelte produkt.
 • Flemming Toft kigger på prisernes motivationstekst, om der skal ændres noget.
 • I januar laver vi en nyhed på hjemmesiden med opfordring til at indstille kandidater.
 • Deadline for Årets Sportsjournalist er 1.februar
 • Deadline for Årets Specialpriser er 1.marts.
 1. Økonomi
 • Flemming Olesen oplyser, at økonomien for 2021 igen er blevet reddet af corona, fordi der har været begrænsede eller ingen udgifter i forbindelse med rejser, møder, kongresser med videre.
 • Der var budgetteret med et minus på 80.000 kroner, men dette underskud bliver væsentligt mindre.
 • Foreningens værdipapirer går i plus, og foreningens formue er dermed intakt.
 • Foreningen søger fortsat samarbejdspartnere eller økonomisk støtte. Som det ser ud nu, budgetteres der med et underskud på 80.000 kroner i 2022.
 1. Nordisk Kongres
 • Nordisk Kongres 2021 i Oslo er blevet aflyst på grund af corona – igen. Der holdes et kort online-møde, men selve konkgressen og Norske Sportsjournalisters 100-års-fest er blevet udskudt til foråret 2022
 • Flemming Olesen gør opmærksom på, at Danske Sportsjournalsiter skal være vært for Nordisk Kongres 2024 – et arrangement, der koster i omegnen af 150.000 kroner.
 1. Hjemmesiden / Den Gyldne Pen
 • Næste nummer udkommer i februar 2022.
 • Der er fortsat det store problem, at vi mangler annoncer til Den Gyldne Pen. Dette bør prioriteres højt og gode ideer modtages.
 • Martin Davidsen har muligvis en kontakt, der kan hjælpe.
 1. Qatar
 • Danske Medier lægger pres på i forhold til Qatar, og Danske Sportsjournalister vil søge dialog med DJ om måden at håndtere det hele på.
 • Andreas Kraul opfordrer til, at DS i samarbejde med Amnesty afholder et arrangement i september 2022 for at klæde akkrediterede journalister på til dækningen af VM i 2022.
 1. Næste møde
  Næste bestyrelsesmøde er 2.februar 2022, hvor der bl.a. skal planlægges 100-års-jubilæumsreception, generalforsamling og kåring af Årets Sportsjournalist og arbejdes videre med jubilæumsfesten.