Regnskab og budget: Det koster at blive 100 år

Dette er et uredigeret foto sendt direkte fra kameraet. Det vil senere blive erstattet af en redigeret version. Foto: Claus Birch.

Regnskabet for 2022 viste et voldsomt underskud, men så slemt var det heller ikke.

Tekst: Karl Aage Dalgaard
Foto: Claus Birch

Det er sin sag at debutere som kasserer med et underskud på næsten 400.000 kroner.

Ikke desto mindre var det tilfældet, da Bettina Schjølie fremlagde sit første regnskab ved Danske Sportsjournalisters generalforsamling. Det slog hende dog ikke ud af kurs, for hun havde argumentationen på plads.

Det store underskud hang sammen med, at foreningen i 2022 fyldte 100 år. Det skulle fejres, og det blev det med en storstilet weekendsommerfest i Faaborg og en tilsvarende flot jubilæumsbog med titlen ”100 år – 100 historier”.

Alene de to ting kostede tilsammen godt 310.000 kroner. Så var der ca. 90.000 kroner tilbage, og de blev hurtigt fundet.

– Jeg har lavet lidt om på tingene. Hver eneste post følger nu kalenderåret. Derfor får I måske kaffen, øllet eller vandet galt i halsen, når I ser kontingenterne for 2022 på 41.400 kroner mod 163.000 kroner året før. Det er, fordi der har været medlemsopkrævning for 2022 i november 2021, så i november 2021 er der for 92.000 kroner indbetalinger, som vedrører 2022. Det kan jeg først få rettet op fra næste år pga. forskydningerne, lød forklaringen fra Bettina Schjølie, der lovpriste sin forgænger.

– Det er en meget ærefuld opgave, jeg har overtaget efter Flemming Olesen. Jeg er ked af, at han ikke er her, for jeg vil rose ham til skyerne. Hans arbejde er sirligt, ikke en kommafejl, og hold da op – hvor har han brugt meget tid på kassebøgerne. Bare så flot. Det har også taget tid for mig at få det overført og oprettet det nye bogholderisystem. Jeg har taget Flemmings tal fra 2021, så der var noget at sammenligne med. Bilag for bilag har jeg taget det, han har siddet med indtil 15. juni sidste år, hvor jeg overtog opgaven.

Så for 2022 har Danske Sportsjournalister i stedet kontingenter for godt 133.000 kroner.

Uden de 92.000 kroner viser regnskabet en samlet indtægt på små 90.000 kroner, mens der samlet er udgifter for lidt under 480.000 kroner. Det vil sige et samlet underskud på små 390.000 kroner, men med de førnævnte kontingenter og uden festlighederne er der et fiktivt plus på 14.000 kroner.

Med hensyn til aktiver og passiver havde Bettina Schjølie følgende kommentarer:

– Under aktiverne kan man se, at der er solgt godt 280.000 kroner værdipapirer pga. jubilæumsfesten. Det realiserede kurstab (10.360,12) er penge, som er tabt ved salg af obligationer.

– ”Forudbetalte poster” er nyt. De 1.000 kroner er kontingentbetalinger for i år, som er indbetalt i 2022. De skyldige omkostninger under passiver på 48.535,95 kroner er regninger fra december 2022, der først er blevet betalt i januar i år.

Regnskabet med tilhørende revisionspåtegning blev godkendt af generalforsamlingen, hvorefter Bettina Schjølie fremlagde budgettet for 2023.

– Budget 2022 er Flemmings tal, og derefter kommer det reelle resultat af året. Igen her driller det lidt med kontingenterne, fordi der kun står 41.400. Det burde være 92.000 højere. Det er rent regnskabsteknisk. Budgettet for 2022 er 184.000 bedre end forventet, fordi vi ikke har brugt så meget på jubilæumsfesten. Der var afsat 400.000 kroner, sagde Bettina Schjølie.

Omkring budgettet for 2023 forventede kassereren et lille overskud på 5.000 kroner, inden hun tog fat på selve kontingenterne, det medførte en opsang til medlemmerne.

– Jeg mangler e-mailadresser. Eller også er de forkerte. Jeg har en liste med kolleger, jeg ikke har e-mailadresse på, og det må I, som har betalt, gerne hjælpe med. Lige nu handler det om 9.500 kroner for 2023 (19 medlemmer).

– Folk har tidligere fået lov til at være i restance i flere eller et par år. Det går ikke mere. Der er ikke sendt rykkere ud nu, fordi vi stadig kæmper lidt med e-mailadresserne. Når det kører, får man en rykker efter 10 dage, anden rykker kommer efter 10 dage igen, og så kommer der en varsling om, at ”det er ud af kapellet eller betal”.

– Det håber jeg, I er tilfredse med, for det er også jeres penge, det handler om. Til næste år vil vi gerne spare papir og blækpatroner, så jeg ser gerne, at regnskabet udsendes digitalt samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen. Så har I også god tid til at tygge det igennem. Tak.

Efterfølgende konstaterede dirigent Jens Harder Højbjerg, at der faktisk var større applaus til kassererens regnskab end til formandens beretning:

– Det kan I så tænke over.

Formand Jimmy Bøjgaard fik muligvis lidt tilgivelse, da han derefter fastsatte kontingentet til uændret 500 kroner, og mod slutningen af generalforsamlingen kom såvel han som Bettina Schjølie i gavehumør med uddelingen af de eftertragtede legater/stipendier.

10 gange 500 kroner gik til Søren Olsen, Marie Louise Balling, Allan Nielsen, Thomas Møller Kristensen, Mogens Jacobsen, Andreas Kraul, Marco de los Reyes, Michael Barrett Boesen, Jan Jensen og Jesper Haue Hansen.

Jubilæumsbog gik til Erik Berth, Kenneth Thygesen, Simon Egeskov, Jimmy Bøjgaard og Bettina Schjølie.