Indkaldelse: Generalforsamling fredag den 8. marts 2024

Danske Sportsjournalisters generalforsamling og Sportsjournalisternes Dag den 3. marts 2023 på Restaurant Pilen, Frederiksberg. Foto: Claus Birch

Generalforsamling

Fredag den 8. marts 2024 kl. 16.30

Restaurant Allégade 10

Allégade 10

2000 Frederiksberg

Dagsorden ifølge vedtægter

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Det reviderede regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse
 7. a) Formand Jimmy Bøjgaard (ikke på valg) – på valg i ulige år
 8. b) Kasserer Bettina Schjølie – på valg i lige år
 9. c) Bestyrelsesmedlemmer

På valg er: Flemming Toft (ikke på valg) – på valg i ulige år

Jesper Simo (ikke på valg) – på valg i ulige år

Karl Aage Dalgaard – på valg i lige år

Martin Davidsen – på valg i lige år

Anders Kjærbye – på valg i lige år

 1. Valg af suppleanter (vælges for et år ad gangen)

På valg er: Ib Søby og Andreas Kraul

 1. Valg af revisorer (vælges for et år ad gangen)

På valg er: Susanne Horsdal og Jens Jørgen Petersen

 1. Valg af revisorsuppleant (vælges for et år ad gangen)

På valg er: Jeppe Laursen Brock

 1. Uddeling/lodtrækning af stipendier/legater
 2. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen senest 30 dage før.

ENDVIDERE: Kun medlemmer, som har betalt kontingent, kan stemme på generalforsamlingen og vinde legater.

Efter generalforsamlingen fortsætter ”Sportsjournalisternes Dag” med galla – spisning og prisoverrækkelser.

For at deltage i den del af arrangementet kræves der bindende tilmelding til
Jimmy Bøjgaard (mail: jimmy@boejgaard.dk) eller Karl Aage Dalgaard (klaage@outlook.dk) senest tirsdag den 5. marts 2024. Deltagelse kræver, at man er medlem af foreningen og har indbetalt kontingent for 2024.